ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABALARA PROFESYONEL DESTEK

Çocuğun psikososyal gelişimine ilişkin araştırmaların en önemli temalarından biri anne baba çocuk ilişkisidir.

ÇOCUK EĞİTİMİNDE ANNE BABALARA PROFESYONEL DESTEK

Çocuğun psikososyal gelişimine ilişkin araştırmaların en önemli temalarından biri anne baba çocuk ilişkisidir.

Anne baba rollerinin edinmesi sürecinde anne babanın her ikisinin de çocukla karşılıklı ve empatik bir ilişki kurma kapasitesine sahip olması ve çocuğun gelişim sürecinin getireceklerine hazır olması önemlidir.

Çocuklar sevgi dolu, duyarlı, süreklilik gösteren bir ortam ile bireyselleşmiş bir bakıma gereksinim duyarlar.

Günümüzde gelişen teknolojik gelişmelere paralel olarak anne babalık becerilerinde de değişimler ve gerilemeler olmaktadır. Değişen toplum dinamikleri ile birlikte kişilerin bireyselleşmeye yönelmesi ,etkili ve yetkin anne babalığın ne olduğu ve nasıl olacağı ile ilgili  bilgi ve beceriden yoksun kalınmasına neden olmaktadır.

Kliniğimiz çocuğun psikososyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için anne babalara destek olmayı hedeflemektedir.