ÇOCUĞUNUZUN SORUNLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE PROFESYONEL YAKLAŞIM

Çocuğun zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi ile ilgilenmektedir.

ÇOCUĞUNUZUN SORUNLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE PROFESYONEL YAKLAŞIM

Çocuk ve genç psikiyatristi, çocuğun zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların, biyopsikososyal bir yaklaşım içerisinde incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavisi ve korunması ile ilgilenmektedir. Çocuk ruh sağlığı hekimi çocuğun ruh sağlığını, psikolojisini, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini değerlendirir.

Bebek, çocuk ve ergenlerin klinik değerlendirmesinin güç ve karmaşık olması, birçok bilgi kaynağına ulaşmayı ve değişik teknikler kullanmayı gerektirir.

Unutulmamalıdır ki belirtiler farklı çocuklar için oldukça farklı anlamlar ve farklı işlevler taşıyabilir.

Bu nedenle çocuğunuzun sorunlarının çözümünde bütüncül ve profesyonel bir yaklaşım gerekmektedir. Kliniğimizde uygulanan değerlendirme süreci, klinik görüşmeleri, standardize yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmeleri, değerlendirme ölçeklerini, çocuğun dil, bilişsel, gelişim düzeyini ve akademik başarısını ölçen standardize yöntemleri, psikolojik ve nöropsikolojik değerlendirmeleri ve biyolojik çalışmaları içerir.